Міністерство юстиції України

Полтавське районне управління юстиції

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Полтавського районного управління юстиції

36039, м. Полтава, вул. Сапіго, 6

Начальник відділу ДРАЦСМанжос Ірина Петрівна

(0532)

2-24-30

Головний спеціаліст відділу ДРАЦС РС Полтавського районного управління юстиції Полтавської області

Ізюмець Наталія Миколаївна

(0532)

2-24-30
Провідний спеціаліст відділу ДРАЦС РС Полтавського районного управління юстиції Полтавської областіСвириденко Надія Олександрівна  

(0532)

2-24-30
 Провідний спеціаліст відділу ДРАЦС РС Полтавського районного управління юстиції Полтавської області Боцва Марина Олександрівна (0532)

2-24-30

Графік роботи відділу

         Понеділок, Середа, Четвер - 8 год. 00 хв.-17 год. 15 хв.

         Вівторок - 8 год. 00 хв.-20 год. 00 хв.

         П’ятниця - 8 год. 00 хв.-16 год. 00 хв.

         Обідня перерва 12 год.00 хв.-13 год. 00 хв.

         Субота 8 год. 00 хв. 16 год. 00 хв.

          Неділя  вихідний

Щотижня четвер - архівний день з 13.00-17.15

АРХІВНИЙ ФОНД ВІДДІЛУ

   У відділі державної реєстрації актів цивільного стану Полтавського районного управління юстиції у Полтавській області зберігаються книги державної реєстрації актів цивільного стану:

- з 1937-1945 року частково збережені;

- з 1946 - по теперішній час збережені повністю.

  У Полтавському обласному архіві  зберігаються книги державної реєстрації актів цивільного стану по:

- Полтавському повіту - записи не збережено;

- Полтавському району Полтавської області з 1919 по 1936 роки.

Адреса : м.Полтава вул. Зигіна 1А, тел.7-22-55

Порядок з питань державної реєстрації актів цивільного стану

Інформація про адміністративні послуги та порядок їх надання з питань, що належать до компетенції Укрдержреєстру  і реєстраційної служби.

Відділ державної реєстрацій актів цивільного стану реєстраційної служби про кожний факт державної  реєстрації акта цивільного стану видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку передбаченому чинним законодавством України, повторно видає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Витяг з Тарифів
за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів
цивільного стану Головного, міських, міськрайонних та районних
управлінь юстиції

Відповідно до  Наказу Головного управління юстиції у Полтавській області  від 11 січня 2011 № 8/5 ( зі змінами від 11 жовтня 2011 року № 651) затверджено:

№ з/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Вартість послуг в гривнях в тому числі ПДВ

1

2

3

4

 1

Пошук актового запису цивільного стану без повідомлення заявником даних про рік державної реєстрації акта цивільного стану

1

послуга

33.00

2

Надання правової допомоги що включає складення заяв (анкет, прохань), у вирішенні питання щодо повторної видачі свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану:

  • відділами державної реєстрації актів цивільного стану не за місцем звернення заявника;

·       компетентними органами іноземних держав.

1

послуга

1

послуга

27.00

36.00

3

Доставка та вручення виключно :

  • фізичній особі за місцем її проживання (перебування) повторно виданих свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану;
  • доставки працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника документів про державну реєстрацію актів цивільного стану для службового користування до інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану;

1 послуга

1 послуга

32.00

32.00

4

Надання консультації з питань:

  • застосування сімейного та цивільного законодавства;
  • витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.

1 консультація

1  консультація

18.00

16.00

5

Складання на прохання фізичних осіб заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, про внесення змін до актових записів цивільного стану, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану.

1 документ

27,00

Плата за витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно  постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» від 22 серпня 2007р. N1064 становить 73 гривні.Консультації з питань застосування сімейного та цивільного законодавства та витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану надаються працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану щовівторка- безоплатно. Щодо легалізації та проставленняапостиля на документах виданих відділом ДРАЦС ( свідоцтвах, витягах з ДРАЦСГ ).

Проставлення апостиля на офіційних документах та їх видача здійснюються за заявами осіб, якими подаються такі документи (наказ Міністерства юстиції України від 25 вересня 2012  року № 1418/5).

Строк розгляду документів, поданих для проставлення апостиля, становить:

 - для документів, поданих безпосередньо фізичною особою, від імені чи на ім’я якої вони складені, або її родичами, за умови документального підтвердження родинних чи шлюбних відносин, - один робочий день;

 - для документів, поданих іншими особами або представником юридичної особи, - п’ять робочих днів.

Строк підготовки документів для подальшої консульської легалізації - три робочі дні.

Строк розгляду документів, поданих для проставлення апостиля чи підготовки нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації, може бути продовжено Міністерством юстиції України до 20 робочих днів у зв'язку з необхідністю отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, додатковоїі нформації або роз'яснень.

Відділ проставлення апостиля Департаменту у справах цивільного стану громадян Міністерства юстиції України, що здійснює проставлення апостиля на документах про реєстрацію актів цивільного стану, розташовано за адресою: місто Київ, вул. Артема, 73 (тел. (044) 486-42-16).

Відділ правової допомоги та легалізації документів Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань Міністерства юстиції, що здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх подальшої консульської легалізації та проставлення апостиля на документах, що оформляються нотаріусами України та видаються судами, розташовано за адресою: місто Київ, вул. Артема, 73 (тел. (044) 486-49-88).

Відповідно до пункту 2 Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженогонаказом Міністерства юстиції України 27.12.2010 № 3335/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12. 2010 за № 1380/18675 (далі- Порядок), повноваження щодо проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, визначені Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", відділи державної реєстрації здійснюють безоплатно, за винятком сплати державного мита у встановлених законодавством випадках.

Розмір плати за надання таких послуг встановлений декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 7-93 «Про державне мито» /далі Декрет/.

Статтею 6 Декрету визначено, що державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування.

Вид реєстрації

Відсоток неоподатко

вуваного мінімуму доходів громадян

Сума

(грн.)

за реєстрацію шлюбу

0,05

0,85

за реєстрацію розірвання шлюбу:
за взаємною згодою подружжя,
яке не має неповнолітніх дітей

0,5

8,5

особами, визнаними в установленому порядку

безвісно відсутніми  або недієздатними

0,03

0,51

за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові

(крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

0,3

5,1

за реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по батькові,

не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

3

51,00

за видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням,

виправленням і поновленням актовихзаписів цивільного стану

0,02

0,34

за повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану

0,03

0,51

         За державну реєстрацію народження та смерті державне мито не стягується.

Крім того, від сплати державного мита згідно пункту 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито" звільняються:

-    громадяни,  віднесені  до  категорій  1  і 2 постраждалих внаслідок  Чорнобильської  катастрофи;   

-    громадяни, віднесені  до  категорії 3 постраждалих  внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження,    безумовного    (обов'язкового)    і   гарантованого добровільного відселення,  за умови,  що вони за станом на 1 січня 1993   року   прожили   або   відпрацювали   у   зоні  безумовного (обов'язкового)  відселення  не  менше  двох  років,  а   у   зоні гарантованого  добровільного  відселення  -  не менше трьох років;  

-  громадяни, віднесені  до  категорії  4  потерпілих  внаслідок Чорнобильської катастрофи,  які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

-    інваліди  Великої  Вітчизняної  війни   та    сім'ї    воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти,  і  прирівняні  до них у встановленому порядку особи;

-інваліди I та II групи.

Відповідно до пункту 5 Порядку надання платних послуг здійснюється виключно на бажання та за письмовою заявою фізичної особи, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (перебування) та вид платної послуги згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1168 (далі - Перелік). Не допускається нав’язування платних послуг.

Працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану зобов’язані попередити фізичну особу про вартість послуги.

Плата за платні послуги здійснюється в безготівковій формі шляхом попередньої оплати. Підтвердженням оплати платних послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку (пункт 11 Порядку).

          Від оплати платних послуг звільняються особи, які користуються пільгами щодо сплати державного мита, визначені пунктом 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито" ( пункт 15 Порядку).

Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг

щодо видачі свідоцтва про народження

щодо видачі свідоцтва про реєстрацію зміни прізвища,імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

щодо видачі свідоцтва про розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя

щодо видачі свідоцтва про смерть

щодо видачі свідоцтва про шлюб

щодо видачі свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану

щодо повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану

щодо повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану

щодо видачі свідоцтва про реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові

щодо видачі свідоцтва про розірвання шлюбу2

щодо видачі свідоцтва про смерть

щодо видачі свідоцтва про шлюб

щодо видачі свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану

щодо повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану

Зразки заяв для громадян

Заява про зміну імені

Заява про розірвання шлюбу за рішенням суду

ЗАЯВА про розірвання шлюбу, подружжя яке не має дітей

Заява про видачу повторного свідоцтва

ЗАЯВА про зміну прізвища малолітньої дитини

Заява щодо усиновлення

Заява про реєстрацію народження дитини з пропуском строку

Заява на реєстрацію народження дитини поза закладом охорони здоров'я

Заява про надання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Заява про внесення змін до актового запису

Заява про присвоєння прізвища дитині при державній реєстрації народження

Спільна заява чоловіка та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини

Методичні рекомендації та роз'яснення

Державний реєстр актів цивільного стану громадян

Про річниці подружнього життя

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Сімейні звичаї та обряди

Назви сімейних зв’язків або хто є хто з родичів

Шлюб в історичному ракурсі

Державна реєстрації смерті

Порядок державної реєстрації актів цивільного стану

Нормативно-правова база з питань державної реєстрації актів цивільного
стану

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» 

Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 1025 «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану»

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 р. за N 719/4940

Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджені наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 № 96/5, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за № 55/18793

Конвенція про правову допомогу і правової відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (зі змінами, внесеними Протоколом до неї від 28.03.1997)

Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 915

Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1740

Перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168

Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2010 № 3335/5

Перелік документів відділів реєстрації актів цивільного стану зі строками їх зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 04.11.2002 № 94/5

Статистичні показники діяльності відділу

Січень-серпень 2013

Інформація про діяльність відділу ДРАЦС РС Полтавського РУЮ за 9 місяців 2013 року

Інформація про діяльність відділу ДРАЦС РС Полтавського РУЮ за 2013 рік

Інформація про діяльність відділу ДРАЦС РС Полтавського РУЮ за січень-липень 2014 року

Інформація про діяльність відділу ДРАЦС РС Полтавського РУЮ за січень-вересень 2014 року

Начальник управління

Дикань А.І.

Дикань А.І.

Приватні нотаріуси

Легалізація обєднань громадян

Адміністративні послуги

Архів новин управління

Вересень
Пн 05121926
Вт 06132027
Ср 07142128
Чт0108152229
Пт0209162330
Сб03101724 
Нд04111825 

Корисні посилання